fbpx
    • Solid brancheerfaring
    • Wellmore tilbyder nok Danmarks bedste produktprogram indenfor bad- og wellnessløsninger til hverdag og ferie. Vi forhandler til hele Danmark, og vi udvikler og designer selv produkterne.
     • Mer end 15 års brancheerfaring.
     • Forhandler af spa, badekar, infrarød sauna, vildmarksbad, pool og wellnessprodukter.
     • Showroom i Egtved og Ringsted.
    • Montering & service
    • Dit behov er det vigtigte, og vores fornemmeste opgave er at hjælpe dig til den rette løsning, og vi slipper dig ikke, før alt er afklaret og du er tilfreds.
     • Egen serviceafdeling.
     • Få hjælp til montering og opstart.
     • 2 års fuld produktgaranti og 8 års suppleringsgaranti.
    • Gratis levering
    • Ved køb over kr 1.000,- leverer Wellmore gratis* til nærmeste kantsten i hele Danmark (brofaste ø'er), med mulighed for tilkøb af udvidede leveringsmuligheder. *Visse varer undtaget
     • Standardvarer leveres inden for 1-2 hverdage.
     • Sikkerhed i købet, også efter levering.
Fremragende
wellmore

Wellmore A/S, Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskøb august 2021

Generelt

I det tilfælde hvor der ikke er indgået anden skriftlig aftale mellem partnerne, gælder nedenstående salgs- og leveringsbetingelser for alle tilbud og leverancer fra Wellmore A/S (WM) til erhvervskunder.

Tilbud / ordre

Endelig aftale mellem køber og WM anses først for indgået ved WM’s skriftlige accept af tilbuddet eller ved WM’s fremsendelse af varer.

Priser

Angivne priser er i danske kroner ekskl. moms.
Angivne priser er faste for levering til det i tilbud/ordrebekræftelse anførte tidspunkt.

Ejendomsforbehold

Der tages ejendomsforbehold i de solgte genstande. De solgte genstande forbliver derfor sælgerens ejendom, indtil købesummen, inkl. evt. gebyrer, er betalt,

Betaling

Rettig betaling sker ved overførsel til Wellmores konto i Jyske Bank: 7244-1434999

Leveringsbetingelser

Ved forsendelse tilstræber WM levering af standardvarer inden for 2-3 arbejdsdage.
Levering af bestillingsvarer aftales individuelt og fremgår af ordrebekræftelse eller faktura.

Levering anses at have fundet sted, når varen er kommet i købers besiddelse.

WM er i øvrigt ikke ansvar over for køber, såfremt force majeure hindrer/forsinker WM’s opfyldelse af aftalen, herunder strejke, lockout, vareknaphed, mangler eller forsinkelser ved leverancer fra underleverandører, manglende transportmuligheder eller andre omstændigheder, som WM ikke har indflydelse på.
I ovennævnte tilfælde er WM berettiget til at udskyde levering indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.
Levering er ab lager, med mindre andet er angivet
Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne for synlige skader samt evt. skade på varen. Kvittering for modtagelse bekræfter modtagelse af varen i ubeskadiget stand. Er varen beskadiget skal der nægtes modtagelse for pakken.

Levering gælder kun til kantsten ved bopæl / firma adresse.

Leje / leasing af produkter

Produkter der lejes, leases eller købes på abonnementslignende vilkår:
Her laves separat kontrakt, der udleveres og underskrives

Reklamation

Køber har 2 års reklamationsret, dog skal køber give skriftlig meddelelse direkte til WM om fejl/mangler, senest 2 måneder efter at manglen er eller burde have været opdaget. Den skriftlige reklamation skal indeholde en specifikation af den påståede mangel. Såfremt køber ikke reklamerer over en mangel inden den ovenfor angive frist, mister køber, retten til at fremsætte krav som følge af manglen.
Såfremt en mangel konstateres er WM’s ansvar altid og i enhver situation begrænset til efter WM’s valg at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele køber et af WM fastsat rimeligt forholdsmæssigt afslag.

Købers krav bortfalder, såfremt den leverede vare ikke har været opbevaret eller anvendt korrekt og i overensstemmelse med WM’s anvisninger.

Produktansvar

For produktansvar er WM alene ansvarlig i henhold til de ufravigelige bestemmelser i dansk produktansvarslovgivning. WM fraskriver sig derudover ansvar for produktskader på ethvert grundlag, herunder – men ikke begrænset til, skade på bygningskonstruktioner, installationer, tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab og ethvert andet indirekte tab.

Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige DKK 10.000.000,-

Immaterielle rettigheder

Køber skal respektere WM’s rettigheder til patenter, varemærker, forretningskendetegn, brugsmodeller, mønstre og knowhow. Desuden er køber ikke berettiget til at afdække, fjerne eller supplere angivelser eller påtrykninger af WM’s varemærke og forretningskendetegn m.v. på produkterne.

Tvister

Enhver uenighed eller tvist mellem WM og køber indbringes efter WM’s valg for byretten eller afgøres ved voldgift efter dansk ret.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi udsender ca. 6 gange om året.

Wellmore

Wellmore er en af landets største forretninger inden for spa, badekar, udespa, infrarød wellness, vildmarksbad og swimmingpools.

Vi forhandler til hele Danmark, og vi udvikler og designer selv produkterne.

Følg os på:

Kundeservice

Praktisk information

CVR: 36499877
© 2020, Wellmore A/S - Tybovej 3, 6040 Egtved - 75 55 17 00 - post@wellmore.dk
© 2020, Wellmore A/S - Tybovej 3, 6040 Egtved
wellmore
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram