Infrarød sauna og vægttab

Forbrænd 200 – 600 kalorier pr. behandling i en infrarød sauna

At infrarøde saunabehandlinger har betydning for vores generelle velvære og sundhed, er efterhånden velkendt. Men ved du også, at forskning indikerer, at de infrarøde stråler kan være med til at give vægten et skub nedad?

Forskning fra Binghampton University, New York – infrarød sauna og vægttab

Kenneth McLoeod , professor fra Binghampton University, New York har i 2017 forsket i effekten af infrarød sauna sessioner på kropstemperatur og langtidseffekt på kropsvægt.

Forsøgets første fase – 16 uger

Forsøgets første del varede 16 uger, hvor deltagerne 3 gange om ugen var i infrarød sauna i 45 minutter pr. gang ved 43 grader. Forsøgspersonerne var inddelt i undergrupper, så de sammenlagt nåede mellem 12-45 behandlinger i alt.

Resultatet af de 16 uger viste, at de deltagere, der brugte saunaen oftest, havde størst reduktion i deres kropsfedt. Der blev målt op til 4 % reduktion i disse deltagernes fedtmasse. Som et overraskende ‘ekstra-resultat’ viste det sig, at de deltagere, der benyttede saunaen sidst på dagen eller om aftenen, tabte sig markant mere, end de deltagerere, der benyttede saunaen om morgenen.

Forsøget tog afsæt i en hypotese om, at en stigende kropstemperatur ville øge den menneskelige væksthormonproduktion, som igen ville medføre et øget serumglukoseniveau. Og denne hypotese blev bekræftet. Deltagernes resultater blev netop konfirmeret gennem målinger af deres glukoseniveauer. Endvidere blev det bemærket, at jo højere kernekropstemperatur, deltagerne nåede, jo større var reduktionen i kropsfedt.

Forsøgets 2. fase – 8 uger

Del 2 af forsøget var et 8-ugers studie, hvor en gruppe deltagere benyttede infrarød sauna i 5 ugentlige sessioner á 30 minutters varighed ved 43 grader. Alle saunasessionerne lå efter klokken 15 – dét tidsrum, der gav den største effekt i forhold til vægtreduktion. Og resultatet udeblev ikke: For i gennemsnit opnåede deltagerne gennem de infrarøde behandlinger en reduktion i deres kropsfedt på 0,5 % pr. uge – dvs. 4% reduktion i deres fedtmasse på blot 8 uger! Så ved at øge det ugentlige antal af saunasessioner til 5 og ved at benytte saunaen efter klokken 15, opnåede disse deltagere samme vægttab på den halve tid – på 8 uger i stedet for 16. Forsøgets sidste del blev naturligvis sammenholdt med målinger fra en kontrolgruppe. Ved kontrolgruppens deltagere skete der ikke ændringer i personernes fedtprocent over de 8 uger, forløbet varede.

Infrarød sauna sætter gang i fedtforbrændingen

Forskning om vægtreduktion med infrarøde ståler

I en infrarød sauna arbejder dybdegående stråler med en generel opvarmning af kroppen indefra. Den hævede kropstemperatur er med til – udover at hjælpe kroppen af med ophobede affaldsstoffer – at øge forbrændingen, fordi kroppen skal arbejde hårdere for at køle sig ned. Faktisk har kliniske forsøg konkluderet, at man ved blot en halv times infrarød saunabehandling kan forbrænde 200 til 600 kalorier – og det endda, mens man sidder stille og nyder sin yndlingskrimi eller -podcast.

Det skal også nævnes, at man særligt i Østen benytter infrarøde saunabehandlinger aktivt i forhold til problematikker af kardiovaskulære karakter. Behandlingerne kan sammenlignes med en moderat træningsintensitet, med øget hjertefrekvens og blodgennemstrømning såvel i huden som rundt i kroppens organer og lemmer. Strålerne indvirker altså ikke alene på kropstemperaturen, men også på kroppens generelle hjerte-kar-processer, som så igen har betydning for kroppens evne til at forbrænde.

En ekstra indirekte gevinst ift. vægtreduktion

Mange sportsudøvere – både motionister og eliteudøvere – kender følelsen af en overanstrengt muskel eller krop. Også uvante arbejdsstillinger som havearbejde kan give smerter og ømhed i flere dage. Men uanset, om skaden bunder i havearbejde eller sport, så sætter den træning i bero for en periode. Og den manglende træning har en betydning i ugens kalorieregnskab. Den kan på lang sigt betyde en øget vægt, hvis ikke kalorieindtagelsen i samme periode sænkes tilsvarende.

Hvor vi ovenfor har skitseret den direkte kalorieforbrændende effekt af behandlingerne, så skal den mere indirekte effekt af behandlingerne ikke negligeres. For modsat en traditionel saunabehandling, så arbejder de infrarøde stråler sig langt dybere ind i vævet og opvarmer kroppen indefra. Musklerne bliver varme og mere afslappede, hvilket medfører en hurtigere restitution. På den måde kan du hurtigere vende tilbage til løbetøjet eller træningsprogrammet og forbrænde kalorier igen.

… og flere indirekte effekter

Kroppens mange processer er tæt forbundet. Der ligger derfor flere sundhedsfremmende effekter af infrarøde behandlinger, der kan have betydning for dit overskud til at gennemføre træningsprogrammet. Af indirekte virkninger af infrarøde saunabehandlinger kan bl.a. nævnes:

kortere indsovningsproces og god søvnkvalitet, så du er mere oplagt til at hoppe i træningstøjet næste dag.

en større udskilning af affaldsstoffer end ved traditionelle saunabehandlinger.

reduceret oxidativt stress.

øget velbefindende og dermed øget overskud til dagligdagens mange opgaver inklusiv træning.