Studie: IR og rygpatienter med kroniske smerter

smertelindring af rygsmerter med infrarød saunaEt større amerikansk studie har taget sit udgangspunkt i smerteklinikken: Rothbart Pain Management Clinic, North York, Ontario. Rygsmerter er den mest almindelige årsag til uarbejdsdygtighed i

Nordamerika, og blandt klinikkens patienter tegner 64% af  alle nye konsultationer sig netop pga. kroniske smerter i den nedre ryg/ lænden – flere som følge af fejloperationer.

Om studiet

Blandt klinikkens patienter blev 39 patienter i alderen 26-80 år udvalgt. I gennemsnit havde patienterne haft kroniske rygsmerter i 6,5 år. Patienterne blev inddelt i 2 grupper – en behandlings-gruppe og en placebogruppe. Begge grupper fik 7 ugentlige behandlinger et bredt lændebælte, der ved hjælp af strømforsyning producerede infrarød stråler. I placebogruppen, var strømforsyningen dog usynligt brudt, så ingen af deltagerne vidste derfor, om de var en del af den aktive gruppe eller placebogruppen.

For at indsamle data benyttede man en anderkendt smerteskala og indsamlede data for alle deltagerere fra før forsøgets start og derefter på ugentlig basis. Deltagerne skulle vurdere deres samlede smerte (stillestående) samt deres smerte ved bøjning fremad, bøjning bagud, ved roterende højre, roterende venstre, smerte bøjning højre og smerte bøjning til venstre.

Resultaterne

Studie om rygsmerter

Reference: Amerikansk studie https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2539004/

Resultaterne viste en klar fremadskridende smertelindrende effekt på den infrarød-behandlede gruppe på helt op mod 50 % – fremadskridende forstået på den måde, at særligt de sidste uger af 7-ugersforløbet var smertelindringen blevet signifikant jf. figur 2.