Studie: Varmebehandling med infrarød sauna som smertelindring til kroniske smertepatienter

Baggrunden for studiet, var den generelle viden om, at varmebehandlinger kan være lokalt smertelindrende. Man ønskede derfor at afklare virkningerne af systemisk termoterapi hos patienter med kronisk smerte.

Metode til afklaring af systemisk termoterapi hos kronisk smertepatienter

Gruppe A – kontrolgruppe

24 patienter med kronisk smerte blev behandlet ved en tværfaglig behandling, herunder kognitiv adfærdsterapi, rehabilitering og motionsterapi.

Gruppe B – kontrolgruppe

22 patienter (også med kroniske smerter) blev behandlet ved en kombination af tværfaglig behandling og gentagen termisk behandling.

En infrarød saunakabine blev anvendt i forsøget. Gruppe B fik dagligt en ”session” i den infrarøde kabine hen over en indlæggelses-periode på 4 uger. Forskerne undersøgte forbedringer i patienternes subjektive symptomer samt ”antallet” af smerteadfærd efter behandling og udfald 2 år efter udskrivning.

Studiets resultat om varmebehandling som smertelindring

For begge grupper var den visuelle smertescore, ”antallet ” af smerteoplevelser og selvvurderingerne (vha. spørgeark) omkring depression og vrede, faldet markant under behandlingerne.

Efter behandlingen var antallet af smerteadfærd lidt mindre og vrede var signifikant lavere i gruppe B, hvor der var anvendt infrarød saunakabine, end i gruppe A. To år efter behandling returnerede 17 patienter (77%) i gruppe B til arbejde – sammenlignet med kun 12 patienter (50%) i gruppe A.

Studiets konklusion

Resultaterne tyder på, at en kombination af tværfaglig behandling og gentagen termisk terapi med infrarød varmebehandling kan være en lovende metode til behandling af kroniske smerter.